Veicoli usati

Miller ILLINOIS STATES

18.500

Chausson WELCOME 24

30.900

Hymer CARADO A 461

43.900

Vas New Line Star

27.000

C.I. ELLIOT GARAGE

40.000

Rimor KATAMARANO

5.995

Westfalia NUGGET

7.000

Rimor KATAMARANO 7

28.900

Knaus BOXSTAR FREEWAY 630 ME

52.900

McLouis LAGAN 411

21.900

Rimor S.BRIG 678

20.900

Rimor EUROPEO 8

47.860 38.000